logo image

מר ארז הרפז 1972 – 2024

Mr Erez Harpaz
מר ארז הרפז 1972 - 2024
קבוצת קוי אבלה על לכתו המוקדם של מר ארז הרפז, יזם, מוביל ואיש החזון על פיו הוקמה ונוהלה קבוצת קוי.
יהי זכרו ברוך.
Diane Rose
Fitness Guru
in memory

לפניות בעניין קוי מוצרים יש לפנות למר ליאור דדון  – lior.dadon@imcd.co.il

לפניות בעניין קוי חדשנות יש לפנות לגב’ טל שדה. – tal@depotchem.co.il

לפניות בעניין קבוצת קוי וקואיטוקום יש לפנות לדני קפלן danny@koi.co.il